Het gebruik van de OV Chipkaart levert dagelijks een enorme hoeveelheid aan transactie gegevens op. Een veelvoud van deze transacties bevat financiƫle informatie over betalingen, hoe er is betaald, wat er is aangeschaft, is de betaling goed gegaan? Dagelijks, wekelijks en maandelijks wenst het management van GVB rapportages te ontvangen over de stand van zaken. Zodat men de juiste besluiten kan nemen.

OVC

Geboden oplossing

Om te komen tot een overzichtelijk rapportage instrument is er onderscheid gemaakt tussen dagelijkse operationele rapporten, maandelijkse strategsiche overzichten en gedetailleerde informatie bij afwijkingen en bijzonderheden. Het instrument is HTTPS veilig ingericht en autorisatie gestuurd. De autorisatie is voor de functie scheiding tussen operationele en controlerende functies.

Onze toegevoegde waarde bestaat uit het toevoegen van de multi tier technologie. Hierdoor is het systeem opgebouwd uit een webportal voor de gebruikersinterface, PL/SQL voor de business logica en Oracle voor de database.

Resultaat

Een applicatie met overzichtelijke keuze schermen en leesbare rapporten waar de operatie dagelijks gebruik van maakt. Van iedere bij GVB aan reizen bestede euro is inzichtelijk waar deze het systeem is binnen gekomen en wat er voor is aangeschaft. Dit gebeurt anoniem dus conform Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toekomst

Door onze persoonlijke aandacht en betrokkenheid is GVB verzekerd van een applicatie die meegroeit met de veranderende wensen en eisen van de organisatie.