VGZ maakt veel gebruik van uitzendkrachten. In het personeelsysteem van VGZ dienen deze tijdelijke medewerkers geregistreerd te worden. Door deze registratie weet de organisatie waar de uitzendkrachten zich bevinden onder andere op welke kostenplaats en onder welke manager. VGZ wenst een oplossing waarbij de verwerking van deze uitzendkrachten geheel geautomatiseerd plaats vindt in het HRM systeem.

Geboden oplossing

De uitzendbureaus versturen zogenoemde "SOAP" berichten naar de webservice. Deze berichten zijn van een standaard opmaak, en bevatten gegevens voor contracten en/of medewerkers.De webservice controleert of alle benodigde gegevens aanwezig zijn in het bericht, vult dit waar nodig aan met extra gegevens uit het HRM systeem en stuurt dit vervolgens door naar VGZ. Op basis hiervan worden in de Flex module van het HRM systeem Aanvraag voor flexwerk, Basisgegevens flexwerker en/of Flexcontract aangemaakt of gewijzigd.

Resultaat

Na ontvangst en verwerking van de gegevens wordt een bevestiging teruggestuurd naar het uitzendbureau. Wanneer er gegevens ontbreken, of de verwerking gaat niet goed, wordt hiervan melding gemaakt bij de bevestiging, zodat het uitzendbureau hier actie op kan ondernemen. Tevens wordt, wanneer er gegevens ontbreken of niet aangevuld kunnen worden vanuit het HRM systeem, een email gestuurd naar de Functioneel beheerder. De gegevens worden dan niet direct in het HRM systeem verwerkt. De email naar de Functioneel beheerder bevat alle gegevens, inclusief melding wat er ont breekt of fout is gegaan.

Ook is het mogelijk om de ontvangen gegevens tijdelijk op de webserver van de webservice op te slaan, om later te kunnen verwerken, bijvoorbeeld ten tijde van een “freeze”.

Toegepaste technieken

Voor het ontwikkelen is gebruikt gemaakt van:

  • Microsoft Visual Studio
  • Microsoft ASP.NET Framework 4.0
  • Microsoft IIS Internet Information Server 7.5
  • Microsoft Windows Communication Foundation WCF
  • HTTPS
  • SSL certificaat
  • XML
  • ADP Personnel View Interview
  • SOAP
  • SETU standaard berichten protocol
Toekomst

De webservice is flexibel ingericht, zodat men eenvoudig van uitzendorganisatie kan wisselen. Door de standaard berichten uitwisseling (SETU) toe te passen is een universeel instrument ontwikkeld.

Webservice